ARTSCOLLECTIVE SANAT İNİSİYATİFİ üyelerinin tanıtımı ve birbirlerini desteklemeklemeleri amacıyla yapılan/yapılacak yıllık periyotta tanıtım faaliyetleri için bir araya geldikleri bir fikir ve dayanışma platformudur. Gücünü ortak düşünce ve katılımdan alan bir birlikteliktir.

Genciyle, ustasıyla değişik sanat branşlarından sanatçılarımızla birlikte oluşacak ve kendi yolunu bulup açacak bir harekettir. Amacımız kendi sanat alanımızda yürürken birbirimizden güç alacak projeler, fikir platformları  ve tanıtım ortamları yaratmaktır.

Faaliyet Alanı:

Bu platformdaki faaliyetler başta sanal ortamda, Artsonline’nın ArtsGallery, ArtsCollective, ArtsShop sitelerinde, Facebook ve Instagram sosyal hesaplarında ve yılda dört sayı, üç ayda bir basılı ve dijital olarak yayınlanacak olan ArtsCollective dergisinde ve 3. parti galeri, kurum, şahıs ve oluşumlarla ortak çalışmaları kapsar.

Katılım:

 1. Katılım başvuruyla başlar. Adaylar arasında seçim Hakan Sarıhan tarafından veya onun oluşturacağı bir üye grubu tarafından yapılır.
 2. Katılım üye olarak, faaliyetlerde görev almak gönüllülük esasına dayanır. Platform faaliyet ve projelerini altı ay veya yıllık üyelik seçenekleri kapsamında ödenen üye katılım paylarıyla oluşan bütçelerle gerçekleştirir.Katılım payları girişte ve sürelerine göre bir kere ödenir.
 3. Bu katılım paylarına 3. parti ortaklarla yapılan proje ve faaliyetlerin giderleri ve örneğin posta, mekan, ikram, matbaa, basım vb. gibi giderler dahil değildir.İnisiyatif’e başvurular ilk sene Hakan Sarıhan tarafından değerlendirilir. Sonraki senelerde kurucunun başkanlığındaki kurul üyelerinin oyları ile demokratik bir şekilde belirlenir.
 4. Üyeler üyelik süresince Artsonline’nın ArtsGallery, ArtsCollective, ArtsShop faaliyetlerindeki ücretli alanlarda %20 indirimli olma ayrıcalığına sahip olacaklardır.
 5. Aşağıda sıralanan çalışmalar ARTSCOLLECTIVE üyeliği ve aidat kapsamında olacak ve üyeden herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

Ayrılmak:

 1. Üyeliği zorunlu tutan, sürdürmeyi bağlayıcı kılan hiçbir konumuz yoktur. Herkes istediği zaman ayrılabilir.
 2. Arzu etmediği halde zorunlu sebepten üyeliğini devam ettiremeyecek bir arkadaşımız olur ve iade talebi olursa, üye olduğu süre düşülerek iade edilecektir.
 3. Bu beyana uygun davranmayan üye arkadaşların da üyeliği kurul tarafından 3/4 oy çokluğuyla alınan kararla sonlandırılır.

Yönetim:

 1. Yönetim faaliyeti ilk sene kurucu başkanın seçtiği danışma ve yürütme kurulu tarafından yürütülür. Bu kurulun görev süresi 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Sonraki yıllarda kurulların görev süresi her yılın  Ocak ayının son günüdür.
 2. Sonraki senelerde kurul daimi kurucunun başkanlığında inisiyatifin üyelerinin oyları ile demokratik bir şekilde belirlenir. Kurulda ortak düşünce ve birliktelik platformu yaratılıp, istişare ile sinerji oluşturmak esas olacaktır. 
 3. Bu kurul hem danışma hem de görev dağılımıyla yürütme işlerini bir yıl süreyle üstenecektir. Göreve başlama tarihi 1 Şubat, sona erişi 31 Ocaktır. Adaylar ve seçim bu tarihlere göre belirlenecek uygun takvimde yapılacaktır.

Yapılacak işler:

 1. Çevrimiçi kişisel sergileri , değişik temalarda karma sergiler ve üyelerimize özel proje sergileri düzenlemek.
 2. Collective sanatçılarının yurt içi, yurt dışı farketmeksizin başka sanal sanat platformlara katılmalarını, eser göndermelerini de sağlamak, temsil etmek. Eserlerle ilgilenen kişi veya kurumlarla menfaatleri koruyacak şekilde iletişim kurup, köprü görevi görmek.
 3. Sergilenen her eserin aslı veya basılı kopyası için numaralandırılmış, sanatçı ve galeri tarafından imzalı bir Orijinallik Sertifikası düzenlemek.
 4. Her ay bir sanatçımızı tanıtacak bir tanıtım programı yapmak. Yıl sonunda da seçilen dostlarımız arasından “YILIN SANATÇISI”nı seçmek. (Bunu toplanıp bir kutlama ile hep beraber yapar, yeni yıla güzel başlarız)
 5. Şimdilik adını “ArtsCollective” koyduğumuz bir dergi çıkarmak. Yılda  dört sayı, üç ayda bir çıkan dijital ve basılı bir yayın.
 6. ArtsShop’ta atölyeleri olan arkadaşlarımızla, haftalık küçük müzayedeler yapmak.
 7. Birlikten güç doğar, satınalma avantajları elde ederiz. Tuval, kağıt, fırça boya vs gibi sanatsal malzemelerimizi topluca almak veya satıcılarla anlaşmalar yapmak.
 8. İlk etapta bir sanal platform olsak da arzu edilirse ileride sanat fuarlarına katılmak.
 9. Her yaptığımız faaliyette birbirimizi desteklemek, duyuru ve haberlerimizi paylaşmak.

Yükümlülükler:

 • Bu tanıtım etkinliğimize katılacak arkadaşlarımız katılım formunu doldurup göndermekle otomatikman başvuru koşullarını ve bu sözleşmeyi de kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Bu çatı altındaki yürütülen tüm çalışmalar ve ortaya konan fikirler iyi niyet ve olanaklar dahilinde ve samimiyetle yapılır.
 • Sorunların halli diyalog, samimiyet ve açık yüreklilik ve anlayıştır. Aksinin üyelik anlayış ve zihniyetiyle uyuşmayacağı açıktır.